4 - Hur effektivt stöd?

Fråga 4: Hur effektivt är det särskilda stödet hos huvudmannen?

Ovanstående bild visar hur effektivt det särskilda stödet varit att lyfta eleverna till att få fullständiga betyg i årskurs 9. Hos cirka 80 huvudmän lyckas det särskilda stödet inte att få en enda elev att klara fullständiga betyg i årskurs 9 - något som väl rimligtvis måste ses som ett misslyckande? 

 

Det är viktigt att förstå att huvudmannen inte bara behöver upprätta dokumenten 'pedagogisk utredning' och 'åtgärdsplan' för att göra vad skollagen kräver. Det är minst lika viktigt att huvud-mannen utvärderar åtgärdsplanen regelbundet och anpassar åtgärdernas omfattning så att eleverna också lyckas uppnå de lägsta kunskapskraven!  Ovanstående graf väcker en misstanke att många huvudmän enbart ägnar sig åt tom formalia för att se till att dokumenten finns, men inte sätter in de resurser som faktiskt behövs - något som vi hört och upplevt själva många gånger.

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved