1 - Hur många klarade åk 6?

Fråga 1: Hur stor andel av eleverna klarar inte godkänt i årskurs 6?

De huvudmän som har mer än 30% som inte klarar godkänt i åk 6 borde granskas närmare (om det inte finns speciella skäl till detta resultat). Dessa huvudmän (enligt studien) återfinnes här.

 

Den nya skriv- och räkna-garantin är ett definitivt steg i rätt riktning att se till att elever som behöver stöd får det tidigare, och inte "upptäcks" först i årskurs 6 med stora brister i sina grundkunskaper.

 

Som ni ser så finns det en stor andel huvudmän som har resultat mellan 10-20%, och dessa huvudmän kan säkert förbättra sina resultat genom att jobba systematiskt med sitt kvalitetsarbete. Att göra bra pedagogiska utredningar och sätta in effektiva åtgärdsprogram är en viktig faktor av flera för att förbättra resultaten.

 

 

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved