Föräldrarna

Hur är det att vara förälder?

För att våra barn skall klara sig så bra som möjligt, är det avgörande att vi föräldrar finns där och kan stötta.

 

Men hur är det egentligen att vara förälder och kämpa för att ens barn ska få det stöd den har rätt till enligt skollagen? Rätt snårigt kan det vara emellanåt.

 

Attentions skolenkät 2017  - konsekvenser för föräldrarna

 

Enligt skollagen har alla elever rätt till stöd för att klara undervisningsmålen. Trots det visar Attentions enkät att skolan fortfarande inte möter elevernas behov. Baserat på 1860 svar insamlat 2017.

 

http://attention.se/wp-content/uploads/2017/07/rapport-skolenkat-2017_attention.pdf 

Om Attentions enkät

Riksförbundet Attention genomförde 16 maj till och med den 30 maj 2017 i samarbete med Trygg-Hansa en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare med barn med  europsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolåldern. Gensvaret var stort, 1860 svar inkom som avsåg elever med ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom eller språkstörning."

 

http://attention.se/wp-content/uploads/2017/07/rapport-skolenkat-2017_attention.pdf  

Om Attentions enkät

Riksförbundet Attention genomförde 16 maj till och med den 30 maj 2017 i samarbete med Trygg-Hansa en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare med barn med  europsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolåldern. Gensvaret var stort, 1860 svar inkom som avsåg elever med ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom eller språkstörning."

 

http://attention.se/wp-content/uploads/2017/07/rapport-skolenkat-2017_attention.pdf  

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved