det mörka

Det mörka som kan hända om våra barn hamnar snett...

Historien förskräcker, och vi vet så mycket mer idag. Här kommer lite material om hur det gått för våra 'obs-barn' som npf-barnen ofta kallades förr. 

 

Så nu när vi faktiskt VET, hur kan vi då tycka att det är klokt att inte ge starkt stöd till de elever som inte klarar kunskapskraven? Utan stöd så kommer många av våra barn att 'misslyckas' i nio år -- vi vet vad det gör med självkänslan hos dem!

 

Om Attentions enkät

Riksförbundet Attention genomförde 16 maj till och med den 30 maj 2017 i samarbete med Trygg-Hansa en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare med barn med  europsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolåldern. Gensvaret var stort, 1860 svar inkom som avsåg elever med ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom eller språkstörning."

 

http://attention.se/wp-content/uploads/2017/07/rapport-skolenkat-2017_attention.pdf  

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved