Klagomål till huvudman

Att påverka -

Vad kan jag göra själv?

Klagomål till huvudmannen

Varje huvudman har skyldighet att ha fungerande rutiner för klagomål, om ni inte kommer överens med skolan. Dessa har historiskt fungerat ganska dåligt, men Skolinspektionen har nyligen granskat hur huvudmännen sköter detta uppdrag - så det borde fungera bättre. 

 

  • Se till att det är ett skriftligt klagomål, och kräv ett diarienummer/ärendenummer på ärendet.
  • Var tydlig med vad du klagar på - ofta att resursfördelning, rutiner mm inte fungerar som skolverket skriver att det ska.
  • Från och med sommaren 2018 så skall varje huvudman ha utsett en 'skolchef' som skall se till att skolorna följer lagar och förordningar - brister skolan eller huvudmannen i detta på något sätt?
  • Här kommer all den dokumentation som du samlat in under året in - bifoga bevis.

 

Utkast på klagomål till huvudmannen

 

  • Ett syfte med detta projekt är att få huvudmän medvetna om att de inte lever upp till skollagens krav, och att de skall vidta åtgärder för att förbättra sig.
  • För att hjälpa er att påverka era egna huvudmän publicerar jag vår mall till klagomål här, den behöver givetvis anpassad och göras relevant för ert sammanhang.
  • Graferna som används kan lätt tas fram för er kommun också, ta bara kontakt så löser vi det. 
  • Kika här på vårt utkast till klagomål på Stockholms stad (doc), som ett exempel / mall.
  •  

 

 

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved