Påverka

Att påverka -

Vad kan jag göra själv?

Det är dags att ändra på hur det fungerar!

Vi är med om något av en paradox. Å ena sidan lovar skollagen en likvärdig utbildning till alla, och stöd för de med funktionshinder. Å andra sidan sliter många av oss föräldrar nästan ihjäl oss för att få denna rättighet i praktiken för våra barn.

 

På grund av sekretessen (som givetvis ska finnas) så upptäcker inte vi föräldrar att en viss skola är systematiskt dålig på att följa skollagens krav. Istället tvingas var och en av oss att tjata, bråka och kräva för just vårt egen barns stöd -- samtidigt som det antagligen är ett flertal andra föräldrar som inte vet vad deras barn har rätt till eller resignerar. Vi har sett otaliga exempel på att skolor begår samma misstag i pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram och uppföljningar år efter år.

 

 

Ska det verkligen behöva vara så att bara de barn som har föräldrar som kan språket, har kunskaper om juridik, vågar göra sig hörda och står ut med att vara obekväma - att bara de barnen ska få de kunskaper de så desperat kommer behöva i resten av sitt liv?

 

Våra barn växer upp nu, och kunskapen om vad som händer i ett utanförskap förskräcker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skol-lagen är tydlig om vad huvudmannens och skolans uppdrag är, och det är bara att kavla upp ärmarna och påverka -- för våra barns skull, och för de som kommer efter!

 

Det finns många sätt att påverka oavsett om du är förälder, lärare, politiker, journalist eller ämbetsman på en myndighet.  Tanken med detta projekt och denna webbplats är att hjälpa till praktiskt och hjälpa till med fakta. Dessa verktyg kan ni sedan använda på olika sätt, för att hjälpa ert eget barn, för att förbättra din skola eller kommun, för att skriva en artikel, för att argumentera i utbildningsnämnden osv.

 

Så använd de följande sidorna på bästa sätt, och fundera på vad du själv vill göra åt saken?

 

 

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved