Bilda opinion

Att påverka -

Vad kan jag göra själv?

Bilda opinion - ska det fungera så här?

Våra barn växer upp nu, och kunskapen om vad som händer i ett utanförskap förskräcker. Skollagen är tydlig om vad huvudmannens och skolans uppdrag är, och det är bara att kavla upp ärmarna och påverka -- för våra barns skull, och för de som kommer efter!

 

Det finns många sätt att påverka för var och en som tycker att vi borde göra mer! Oavsett om du är förälder, lärare, politiker, journalist eller ämbetsman på en myndighet.  

 

Tanken med detta projekt och denna webbplats är att hjälpa till praktiskt och hjälpa till med fakta. Dessa verktyg kan ni använda på olika sätt, för att hjälpa ert eget barn, för att förbättra din skola eller kommun, för att skriva en artikel, för att argumentera i utbildningsnämnden osv.

 

  • Faktaunderlag - en diskussion om hur det faktiskt ser ut
  • Publicitet - i lokal media, i fackpress eller i sociala media
  • Påverkan på politiker mfl - motioner/medborgarförslag i kommunstyrelse, utbildningsnämnder mm

 

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved