Läsa mer

Kunskap och vilja är en nyckel till förändring

Organisationer och grupper

 

 

Myndigheter och nämnder

 

Rapporter

Det vi beskriver är på många sätt känt sedan tidigare, och finns beskrivna i otaliga rapporter och skrivelser. Vi har lämnat lite länkar till bra rapporter med en kort kommentar på denna sida.

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved