Stockholms nya modell

Stockholms nya ersättnings-modell för resursskolorna

Stockholms nya modell för resursskolorna

Efter kritikstormen mot Stockholms stad hösten 2019 så Stockholm accelerat arbetet med att ta fram en ny ersättningsmodell för resursskolorna, som ska "korrigera" en del av osäkerheterna i hanteringen av tilläggsbeloppen.


Projekt Särskilt stöd har (tillsammans med Attention Stockholm) träffat Niclas Westin och fått information om hur stadens arbete är upplagt. Nedan kommer vår information till Niclas samt den presentation som Niclas visade oss.


Stockholms stad planerar att hålla ett till möte senare under våren.
Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved