Solna

Tilläggsbelopp i 
Solna

Tilläggsbelopp i Solna

Solna stad har dragit ner kraftigt på tilläggsbeloppen, och vi har bett om allmänna handlingar för att kartlägga fakta och den faktiska situationen.


Nedan finns protokollen: 


Solnas skolnämnd sammanträdde 12 december, där de föreslår (fortsatta) besparingar på tilläggsbelopp:


Oppositionen opponerade sig till den blågröna majoritetens förslag vid skolnämnden 12 december:


Vi har också fått ut diarielistor över samtliga beslut om tilläggsbelopp 2018 resp 2019, och de visar en kraftig ökning av avslagen.


Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved