1- Vilka hade sämst resultat i åk 6

Vilka är de sämsta huvudmännen?

 

Fråga 1. Vilka huvudmän har sämst andel elever som klarar godkänt i årkurs 6? (71-30%)

Att eleverna kommer ut ur låg- och mellanstadiet med kunskapsluckor gör att de får svårt att ta till sig kunskaperna på högstadiet. Syftet med att införa ett betyg i årskurs sex var bland annat för att få tidiga indikationer på de elever som har svårigheter.

 

Nedanstående huvudmän har ett stort antal elever som inte fått fullständiga betyg från årskurs 6. Att ha mer än 30% av eleverna som inte klarat godkänt kan knappast vara acceptabla resultat från huvudmannen.

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved