Klagomål Stockholm

Klagomål på huvudmän - handlingar & korrespondens

Klagomål till Stockholms kommun (huvudman)

Projektet har analyserat hur Stockholms stad arbetat med att erbjuda särskilt stöd, och hittat brister hos kommunen. Ett klagomål har därför skickats till både Utbildningsnämnden och Utbildningsförvaltningen. Nedan återges handlingarna i ärendet:

 


Anmälan till Skolinspektionen och DOAndra handlingar från kommunen:

 

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved