Klagomål Sölvesborg

Klagomål på huvudmän - handlingar & korrespondens

Klagomål på Sölvesborgs kommun (huvudman)

Projektet har analyserat hur Sölvesborgs kommun arbetat med att erbjuda särskilt stöd, och hittat brister hos kommunen. Ett klagomål har därför skickats till Barn- och utbildningsförvaltningen (BUN). Nedan återges handlingarna i ärendet:

 

 

 

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved