Huvudmännen

Vilka är de sämsta huvudmännen?

På dessa sidor hittar ni listor på de huvudmän som enligt studien utmärker sig speciellt negativt, baserat på de fyra frågeställningarna i studien.

 

Topplistan över alla huvudmännen hittar ni här. Listor över de sämsta huvudmännen finner ni här, här, här och här. Detaljgrafer för vissa huvudmän finner ni här (A-H), här (I-S) och här (S-Ö).

 

Projektet pekar ur och namnger dessa huvudmän explicit, för att därigenom förhoppningsvis få till en förändring. Denna förändring kan komma till stånd på många sätt,

  • genom att huvudmannen själv tar in dessa resultat i sitt systematiska kvalitetsarbete
  • genom att medborgare och elevers föräldrar startar dialoger med skolorna
  • genom att medborgare och elevers föräldrar startar lämnar in klagomål till huvudmannen
  • genom att elevers föräldrar överklagar åtgärdsplaner eller lämnar klagomål till skolinspektionen 
  • genom debatt och opinion i diskussionsgrupper och i media

 

Konkreta tips och ideer på vad ni kan göra själva hittar ni här.

 

Det är viktigt att tänka på att även om denna studie visar dåliga resultat för en huvudman, så kan det finnas många orsaker och faktorer bakom det (inklusive inrapporteringsfel). En del av huvudmännen driver också resursskolor som tar in speciella grupper av elever. Ha ett öppet sinne och försök få till en dialog med huvudmannen!

 

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved