2 - Fick inget särskilt stöd

Vilka är de sämsta huvudmännen?

Fråga 2. Vilka huvudmän erbjöd inga elever särskilt stöd av de elever som missat kunskapskraven i årskurs 6?

För nedanstående huvudmän så erbjöds INGA elever särskilt stöd (enligt insamlad statistik) trots att de inte fått fullständiga betyg i årskurs 6 - trots att samtliga dessa elever är berättigade till det enligt skollagen.

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved