3 - Vilka överger sin svaga elever

Vilka är de sämsta huvudmännen?

Fråga 3. Hur stor andel av de som ej klarade kraven i åk 6 och inte fick särskilt stöd missade sedan fullständigt betyg i åk 9?

Denna grupp elever har - som projektet ser det - övergivits av sina huvudmän. De har gått igenom skolan och trots att de inte klarat godkänt i årskurs 6 inte fått något särskilt stöd. Sedan har skolan och huvudmannen låtit dem gå ut årskurs 9 UTAN att få fullständiga betyg. Den här kategorin borde vara fokusområde för varje huvudmans systematiska kvalitetsarbete!

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved