Detaljgrafer I-S

Detaljgrafer över enskilda huvudmän

Detaljerade grafer över enskilda huvudmän

Nedanför hittar ni grafer för olika huvudmän och hur de presterat i detalj. Dessa grafer kan tas fram ur analysfilen, men be om att få en specifik graf producerad så kan vi lägga upp den här åt er. 

 

Grafer för Malmö kommun:

Grafer för Osby kommun:

Grafer för Staffanstorp kommun:

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved