Brev till UTBN Sthlm

Brev till Stockholms
Utbilningsnämnd

Brev till Utbildningsnämnd Stockholms kommun

Projektet har analyserat hur Stockholms stads utbildningsförvaltning (UTBF) arbetar med att bedöma och bevilja verksamhetsstöd och tilläggsbelopp. Dessa ärenden hanteras av Bedömningsgruppen inom UTBF, och vi har hittat ett flertal områden med brister utifrån skollagens krav på likvärdighet och också brister i kvalitet på beslut.


Baserat på de svar vi samlat ihop har vi tillsammans med Attention Stockholm och Autism- och Aspergerföreningen Stockholms län skrivit ett brev till utbildningsnämndens ledamöter, som skickades 29 oktober 2019.


Här är brevet till Utbildningsnämnden:


I dokumentet nedan finns de frågor/svar som utväxlats med UTBF samt några ytterligare dokument:

Alla uppgifter i Sammanställning UTBF baseras allmänna handlingar som utlämnats från Utbildningsförvaltningen utifrån mina frågor till dem. De huvudsakliga uppgiftsutlämnarna har varit Helen Moquist och Elisabeth Uvemo. För fullständighets skull finns korrespondensen och originalhandlingarna uppladdade här.


Ytterligare ett brev har skickats till ledamöterna, baserat på reaktioner på det första brevet. Detta brev fokuserar på det akuta läget för Stockholms resursskolor, och de missförstånd kring frågan som verkar råda.


Även dessa uppgifter baseras helt på uppgifter från förvaltningen.


Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved