4 - Vilka har ineffektivt stöd

Vilka är de sämsta huvudmännen?

Fråga 4. Hur effektivt har det särskilda stödet varit? Vilka huvudmän verkar ha ett ineffektivt särskilt stöd?

Här är det statistiska underlaget bristfälligt från Skolverket - elever kan ju ha gjort stora framsteg i flera ämnen tack vare det särskilda stödet, och ändå missa ett enskilt ämne, och då syns inte framstegen i materialet. 

 

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved