Tips och förberedelser

Att skaffa stöd till sitt barn

- tips och förberedelser

Att veta ditt barns rättigheter

 

Först och främst behöver du veta vilka rättigheter ditt barn har. Lika mycket som vi har skolplikt i Sverige, så finns det en rätt till utbildning som huvudmannen är skyldig att se till att våra barn får. Speciellt så har skolan ett ansvar för att våra barn uppnår de lägsta kunskapskraven (samt även andra mål inom läroplanen.)

 

Dessa rättigheter är tyvärr nödvändiga att känna till i viss detalj, för att se till att skolan och huvudmannen gör vad de ska. Om du har svårt med juridik och detaljer kan det vara en ide att få hjälp från andra personer som varit med "på resan" tidigare. Det finns bra forum du kan titta på, se sidan 'Läs mer'.

 

Det kan vara en bra ide att läsa vårt utdrag från Skollagen och Skolverkets allmänna råd, ÄVEN om du inte är jurist (se sidorna Lagar och regler). Då kommer du kunna "svänga dig" med formuleringar som skolan vet att de behöver leva upp till, även om det inte är helt vattentätt juridiskt. Av egen erfarenhet vet vi att de ganska ofta kan göra ganska stora misstag, skolans personal vet verkligen inte alltid vad som gäller.

 

Tips och förberedelser

 

Som undersökningen visar, så finns det stora skillnader på olika kommuners hantering av särskilt stöd, så det är viktigt att vara öppen för hur just din skola och din kommun (huvudman) agerar. Samtidigt är det viktigt att inte låta sig luras av allt för mycket lösa löften och mysiga möten - håll ögonen på vilket stöd ditt barn faktiskt får!

 

Några viktiga erfarenheter som kan vara bra att bära med sig:

 • Allt kommer ta tid, det är inte ovanligt att det går flera år innan du lyckats baxa en motsträvig rektor och/eller huvudman till att erbjuda ett vettigt stöd för ert barn.
 • För att lyckas är det ofta viktigt att se till att alla möten, löften, utredningar och åtgärdsplaner och deras uppföljningar finns dokumenterade skriftligt och att du kan sammanställa dem - det finns en stor risk att du behöver överklaga/anmäla och liknande åtgärder, för att säkra att ditt barn får det stöd det behöver.
 • Var beredd på att ganska snabbt bli "den besvärlige föräldern", att stå på sig för sitt barns utbildning brukar (konstigt nog) ofta leda till att man ses som besvärlig. Låt inte detta komma åt dig innerst inne (vilket är lätt att säga).
 • Försök hålla det sakligt, och försök att inte bli arg, få utbrott, anklaga och liknande. Det kan snabbt leda till att ditt barn får svårare att få sitt stöd, och skolan kan i bland i 'självförsvar' mena att du själv är en del av barnets problem.
 • Ha alltid en god relation till ditt barns pedagoger och lärare - de gör oftast så gott de kan, men är pressade från alla håll. Med en bra relation kan du ibland till och med göra gemensam sak att försöka påverka hur skolan agerar.
 • Även rektor kan ofta vara kringskuren, och har stor påverkan på ditt barns vardag. Håll en bra relation även till rektor och satsa på att vara saklig.
 • I många skolor är det tyvärr så att vara 'besvärlig' (gärna genom att skriftligt kunna visa att skolan har agerat fel) är vägen att få stödet för ditt barn. Det andra (tragiska) alternativet är att ditt barn mår så dåligt att läget är akut - vilket INTE är så långt du vill att det ska gå.
 • Det kommer ta mycket energi och orsaka mycket frustration - ge dig själv avbrott från att kämpa för ditt barns rättigheter i perioder. Du måste orka i det långa loppet, så verkligen till att ta pauser och ladda batterierna! Lyssna på dig själv!
 • Eskalera ganska snabbt till överklaganden, och lägg minst lika mycket energi på att skriva bra dokument som du lägger på att diskutera i med skolans personal i möten.

 

Bra grupper som kan ge tips och råd

 

Det är viktigt att komma ihåg att du inte är ensam i detta kämpande, det finns ju faktiskt ett par barn i varje klass vars föräldrar genomgår samma resa. Skaffa dig andra att diskutera med, hitta forum där du kan diskutera mm. Det går alltid att hålla inne med de privata detaljerna och diskutera sakfrågorna kopplade till en situation, skolans reaktion eller liknande. Känn dig inte ensam!

 

Webbplatser mm

 • Attention Riks
 • TryggiSkolan.wordpress.com

 

Facebook-grupper

 • Skolresursen
 • Elevens rätt
 • Föräldrar till ADHD
 • Föräldrar till barn med dyslexi

 

 

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved