Klagomål till huvudman

Att skaffa stöd till sitt barn

- klagomål till huvudmannen

Klagomål till huvudmannen

Varje huvudman har skyldighet att ha fungerande rutiner för klagomål, om ni inte kommer överens med skolan. Dessa har historiskt fungerat ganska dåligt, men Skolinspektionen har nyligen granskat hur huvudmännen sköter detta uppdrag - så det borde fungera bättre. 

 

  • Se till att det är ett skriftligt klagomål, och kräv ett diarienummer/ärendenummer på ärendet.
  • Var tydlig med vad du klagar på - ofta att resursfördelning, rutiner mm inte fungerar som skolverket skriver att det ska.
  • Från och med sommaren 2018 så skall varje huvudman ha utsett en 'skolchef' som skall se till att skolorna följer lagar och förordningar - brister skolan eller huvudmannen i detta på något sätt?
  • Här kommer all den dokumentation som du samlat in under året in - bifoga bevis.
  •  

 

 

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved