Få stöd

Att skaffa stöd till sitt barn

- hur gör man egentligen?

Att skaffa och behålla stödet för sitt barn

Våra barn växer upp nu, och kunskapen om vad som händer i ett utanförskap förskräcker. Skol-lagen är tydlig om vad huvudmannens och skolans uppdrag är, och det är bara att kavla upp ärmarna och påverka -- för våra barns skull, och för de som kommer efter!

 

Första prioritet är så klart att se till att vårt eget barn får en fungerande skolgång och kan må bra, skaffa kompisar mm.

 

På de följande sidorna finns material som hjälper dig att få särskilt stöd för ditt eget barn.

 

När du känner att du fått någon slags ordning på ditt eget barns situation, och vill påverka bredare kan du titta på sidorna Påverka också -- Hur ska vi påverka hela skolan eller kommunen/huvudmannen framåt att leva upp till skollagens krav?

 

På sidorna som följer hittar du Tips och förberedelser, Dialog med skolan, Överklaga, Vad ska ett åtgärdsprogram innehålla, Klagomål till huvudmannen och Anmäla till Skolinspektionen.  Den resa du har framför dig kan komma att ta år att ta sig igenom.

 

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved