Anmäla till Skolinspektionen

Att skaffa stöd till sitt barn

- att klaga till Skolinspektionen

Anmäla till Skolinspektionen

[Att skriva]

 

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved