Hem

Vilken hjälp får våra svagaste elever i grundskolan?

Hur bra är skolans huvudmän på att stötta elever som missar godkänt betyg?

Vilka uppfyller inte skollagens krav och vad kan vi göra åt det?

Särskilt stöd till våra svaga elever - hur ser det ut?

 

Det finns många skäl till varför våra barn har svårt att få fullständiga betyg i grundskolan. Sverige har en lagstiftning som ålägger skolans huvudmän/kommuner att stötta våra svagare elever att uppnå de lägsta kunskapskraven.

 

Detta projekt undersöker hur denna skyldighet att stötta elever som missat godkänt uppfylls i verkligheten (rapporten). Det finns en 'topplista' som visar hur olika huvudmän presterat för den undersökta årskullen. Projektet har tagit fram statistik som visar hur de olika huvudmännen skött sitt uppdrag. Analysen baseras på bearbetad statistik från Skolverkets Utbildningsstatistik, nedbruten på huvudman.

 

Cirka 100 huvudmän (av 235 studerade) erbjöd inga elever särskilt stöd trots att de behövde det (och hade rätt till det). En rätt skrämmande bild som väcker många frågor! Denna bistra verklighet står i bjärt kontrast till vad skollagen utlovar - och detta måste vi ändra på!

 

Aktuellt

Vi genomför för närvarande en brukarenkät för föräldrar till npf-elever. Enkäten undersöker hur väl klagomål och anmälningar fungerar i att säkerställa att våra barn klarar kunskapkraven samt mår bra i skolan. Enkäten stänger 28 april, stort tack till Attention, Talknuten med flera som hjälpt till att distribuera den.


Vi har fått in nära 700 svar på enkäten. Analys av resultaten pågår och ska användas i vår dialog med Skolinspektionen, BEO mfl.

Detta projekt har kartlagt vilka huvudmän som är sämst på att uppfylla skollagens krav och vilka som kan tjäna som inspiration. Denna information kan användas av både huvudmännen själva, av tillsyns-myndigheter, politiker och givetvis media - och får fritt användas (så länge en hänvisning till denna webbplats finns med).

 

Men vad kan jag egentligen göra själv? Du kanske är en förälder till ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kämpar för att ditt barn ska få stöd. Eller så kanske du är en engagerad lärare, pedagog eller kommunpolitiker som vill påverka din skola eller kommun? Vi kan alltid göra mer genom att engagera oss; tips, inspiration och exempel för att påverka lokalt hittar du på här.

 

Tryck på bilderna nedan för att navigera vidare. Du kan också använda meny-knappen högst upp för att komma till alla sidor - kika även där så du inte missar intressant innehåll.

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved